Economie voor het VMBO

1 – Economie voor het vmbo: Armoede in Nederland, klik hier om de aflevering te bekijken.

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er bijna 1,1 miljoen armen. Wat is armoede, wat zijn de oorzaken van armoede en wat kan er aan gedaan worden?

2 – Economie voor het vmbo: Arbeidsmarkt, klik hier om de aflevering te bekijken.

Een van de belangrijkste manieren om inkomen te verwerven is werk. Als je een baantje wilt ben je aanbieder van arbeid, als je mensen wilt aannemen om voor jou te werken dan ben je vrager naar arbeid.

3 – Economie voor het vmbo: Microkredieten, klik hier om de aflevering te bekijken.

Een microkrediet verschaft kleine ondernemers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel. Hoe werkt microkrediet?

4 – Economie voor het vmbo: Duurzaam produceren, klik hier om de aflevering te bekijken.

We produceren steeds meer en op verschillende manieren. De gevolgen zijn niet uitgebleven. Milieuverontreiniging en uitputting van grondstoffen zijn het gevolg. Vandaar dat er steeds meer aandacht is voor duurzaam produceren.

5 – Economie voor het vmbo: Buitenlandse handel, klik hier om de aflevering te bekijken.

Nederland is van oudsher een handelsland. Dat komt door onze ligging aan de grote rivieren. Van alles wat we produceren wordt 69% uitgevoerd maar we voeren ook goederen in. Centraal staan import en export.

6 – Economie voor het vmbo: Sociale zekerheid, klik hier om de aflevering te bekijken.

Sinds het einde van de 19e eeuw is men met sociale zekerheid begonnen door middel van allerlei wetten en maatregelen. Langzaam maar zeker werd er gebouwd aan de verzorgingsstaat. Maar is die verzorgingsstaat op den duur eigenlijk nog wel te betalen?

7 – Economie voor het vmbo: Marketing en reclame, klik hier om de aflevering te bekijken.

Als consument word je van alle kanten beïnvloed. Door vrienden bijvoorbeeld maar ook door reclame. Het kan nuttige informatie bevatten maar reclame kan ook een imago neerzetten van een product. Hoe werkt dat? En op welke manier houdt men rekening met de wensen van de klant?

8 – Economie voor het vmbo: Overheidsfinanciën, klik hier om de aflevering te bekijken.

De overheid komt op verschillende manieren aan haar geld. Naast directe belastingen zoals loonheffing en inkomstenbelasting heb je indirecte belastingen zoals btw en accijns. We betalen belasting omdat we ook goed onderwijs willen en droog willen wonen achter de dijken.

9 – Over economische grenzen, klik hier om de aflevering te bekijken.

Vakantie is voor veel mensen het hoogtepunt van het jaar. Vòòr de vakantie moeten al keuzes worden gemaakt: Waar gaan we heen of wat gaan we doen op vakantie?

10 – Geld moet rollen, klik hier om de aflevering te bekijken.

Geld speelt een belangrijke rol in de economie. Het is moeilijk voor te stellen hoe we zonder geld iets zouden kopen. Toch was er vroeger nog geen geld en werden goederen met elkaar geruild.

11 – Scooters in de markt, 11 – Scooters in de markt, klik hier om de aflevering te bekijken.

Scooters, ze worden steeds populairder. Niet alleen jongeren willen graag een scooter, ook steeds meer volwassenen schaffen een scooter aan. Waarom zijn scooters zo populair?

12 – Consumenteninformatie, klik hier om de aflevering te bekijken.

Iedere dag word je als consument geconfronteerd met reclame. Winkeliers en producenten schreeuwen om onze aandacht. Vooral als we een grotere aankoop doen, denken we daar toch wel goed over na.